Jaro nezastaví!

„Mohou poničit květiny, ale nezastaví jaro.“

Tento údajný Dubčekův citát, který inspiroval přiloženou píseň, ve mně utkvěl pro jeho nadčasovost, když jsem se učil minulý rok na magisterské státnice (Mediální studia na FSV UK) – shodou okolností jsem si vytáhl 2 otázky týkající se ČS médií v 60. letech a událostí roku 1968.

Asi si nedovedu úplně představit, jaké to muselo být. Vidět v ulicích tanky. Cítit to bezpráví a arogantnost. Vidět, že vám dupou po rozkvétajících květinách… Jaro ale nezastaví.

Tanky okupují naše vědomí

Dneska nemáme tanky v ulicích, ale bohužel okupují vědomí stále velké části naší společnosti. Jsou to tanky strachu, egoismu a bezohlednosti, které pohání zmatenost z urychleného běhu vystresovaného „civilizovaného“ světa. Naše civilizace přestává vědět, co je opravdu důležité a pravdivé, a zaslepeně pokračuje v cestě za falešnými hodnotami.

Místo toho, aby si uvědomila, že se žene do slepé ulice, a včas se svým chováním vydala na lepší, zodpovědnější a férovější cestu, denně vidíme, jak se dál řeší malichernosti plynoucí ze strachu a ega. Stačí se podívat na zpravodajství.

Neřešíme příčiny

Obecným problémem dnešní doby je, že řešíme následky místo  toho, abychom řešili příčiny. Vidíme to všude  kolem nás. Ukázkově v politice, medicíně a školství, což bohužel zrcadlí, jak to bude mít asi stále velká část populace u sebe doma…

Pochopme, že největší bohatství se skrývá v každém z nás. V našem vědomí, v naší duši, intuici, vnitřním hlasu, kterému se zas musíme naučit naslouchat. Musíme opustit hon za neustálým a nesmyslným ekonomickým růstem, který nikam nevede a pustoší Zemi. Každou svojí minutou na tomto světě můžeme měnit svět k lepšímu. Stačí chtít a uvědomit si svou velkou vnitřní sílu. Opustit strach, lpění a egoistickou bezohlednost.

Časy se mění

Jsme svobodné bytosti, které dokážou úžasné věci, a když spolu spolupracujeme, tak dokážeme ještě lepší. Za poslední roky vnímám velký rozvoj v uvědomění si opravdových hodnot. Pomalu, ale jistě začíná rozkvétat nová éra, která se začíná opatrně projevovat větším uvědomováním si ekologické problematiky, poukazováním na systémové nesmysly, ale i větším zájmem o BIO produkty a nový byznys model, v jehož centru je dělání dobra…

Takže nebojme, mohou poničit květiny, ale jaro nezastaví. 🙂